KOGEMUSKOOLITUS MEESKONNALE 

KELLELE JA MILLEKS?

Alexanderi tehnika pakub praktilisi ja efektiivseid lahendusi toimetulekuks ärevuse ja stressi, lihaspingete ning kroonilise valuga.

Tehnika integreerimine meeskonna igapäevasesse toimimisse suurendab kollektiivi vaimset ja füüsilist heaolu, eneseregulatsiooni, keskendumis- ja kohaloluvõimet. 

MIS ON ALEXANDERI TEHNIKA KASUTEGURID?

Paraneb toimetulek stressiga.

Leevendub ärevus.

Vähenevad pinge, valu ja ebamugavustunne (seljavalu, kaelavalu, krooniline valu).

Sundasenditest tingitud ülekoormusvigastuste ennetamine.

Ergonoomiline kehahoiak ja ökonoomne liikumine.

Paraneb keskendumisvõime.

Areneb oskus oma emotsioone paremini reguleerida.

MIS ON ALEXANDERI TEHNIKA?

Alexanderi tehnika looja on Austraalia päritolu näitleja Frederick Matthias Alexander (1869-1955).

Tegu ei ole teraapia, ravimeetodiga ega lõdvestustehnikaga. 

Alexanderi tehnika on konstruktiivne õpetus, mis annab tööriistakasti, et luua teadlikku muutust oma mõttemustrites, emotsionaalsetes reageeringutes ja kehakasutuses. 

Alexanderi tehnika igapäevane kasutamine loob reaalseid pikaajalisi muutusi vaimses ja füüsilises tervises, arendab eneseregulatsiooni oskust ning keskendumis- ja kohaloluvõimet.

KAS ALEXANDERI TEHNIKA ON USALDUSVÄÄRNE?

Loe hiljutisi uuringuid SIIT.

MINU ÕPINGUD

Olen läbinud 1600 tunni pikkuse Alexanderi tehnika õpetajakoolituse (2016-2019 ) ning oman rahvusvahelist STAT diplomit (Society of Teachers of the the Alexander Technique). Olen Alexanderi tehnikat õppinud nii Eestis (Alexanderi Tehnika Instituut) kui Londonis (London Centre for Alexander Technique and Training). Samuti olen end käinud täiendamas Itaalias. 2017 aastal lõpetasin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika erialal.

KEDA OLEN KOOLITANUD?

Tartu Ülikool, Räpina Aianduskool, Nõo Muusikakool, Tallinna Tondi kool ja Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool. Lisaks olen teinud koostööd Tallinna Rahvaülikooliga ning Viljandi Pärimusmuusika Aida August Pulsti õpistuga.

MIDA KOOLITUSEL OSALEJAD MINUST RÄÄGIVAD?

"Kuigi esialgu olin skeptiline, et mida nii noor inimene mulle õpetada oskab, siis nähes Hanna-Liisi praktilises töös sain kohe aru, et ta teab hästi, mida ta teeb ja miks. Kuulates, milline on olnud tema enda teekond, tekkis koheselt usaldus, et tema sõnade taga on ka reaalne elukogemus."

"Hanna-Liis on professionaalne, avatud, suhtles kõigiga, tekitas usaldusväärsuse esimesest minutist ja kasutas ka väljendit “ma ei tea”.

"Väga karismaatiline ja hea kõnetehnikaga koolitaja. Juba ainuüksi tema vaatlemine ja kuulamine oli huvitav ning õpetas palju."

MILLISEID KOOLITUSE FORMAATE PAKUN?

Minu juhendatud koolitused on oma olemuselt kogemuskoolitused. Jagan ka Alexanderi tehnika teaduslik-teoreetilist poolt, kuid suurem rõhk on nende teadmiste ellu rakendamisel ehk kogemuslikul õppimisel.

3-h töötuba 

(1,5 loeng + 1,5 h grupitöötuba. Kuni 20 osalejat)

- sissejuhatus ja põhiteadmised Alexanderi tehnikast (tehnika ajalugu ja teaduslik-teoreetiline osa)

- lõdvestus- ja hingamisharjutused, mis leevendavad ärevust ja stressi

- praktilised harjutused, kuidas hoida meelerahu, arendada teadvelolekut, keskendumisvõimet ja tähelepanu

- keha-ja ruumitunnetuse harjutused, mis leevendavad lihaspingeid ja kroonilist valu

- harjutused, mis aitavad leida ergonoomilist kehahoiakut ja ökonoomset liikumist

1 päevane koolitus  (kuni 10 osjalejat)

- 1 h sissejuhatus ja põhiteadmised Alexanderi tehnikast (tehnika ajalugu ja teaduslik-teoreetiline osa)

- 1 h grupitöötuba

(Lõdvestus- ja hingamisharjutused, mis leevendavad ärevust ja stressi. Praktilised harjutused, kuidas hoida meelerahu, arendada teadvelolekut, keskendumisvõimet ja tähelepanu. Keha- ja ruumitunnetuse harjutused, mis leevendavad lihaspingeid ja kroonilist valu. Harjutused, mis aitavad leida ergonoomilist kehahoiakut ja ökonoomset liikumist)

- 20 min pikkused individuaaltunnid

2 päevane koolitus  (kuni 10 osalejat)

- 1,5 h sissejuhatus ja põhiteadmised Alexanderi tehnikast (tehnika ajalugu ja teaduslik-teoreetiline osa)

-  2 x  1,5 h grupitöötuba

(Lõdvestus- ja hingamisharjutused, mis leevendavad ärevust ja stressi. Praktilised harjutused, kuidas hoida meelerahu, arendada teadvelolekut, keskendumisvõimet ja tähelepanu. Keha- ja ruumitunnetuse harjutused, mis leevendavad lihaspingeid ja kroonilist valu. Harjutused, mis aitavad leida ergonoomilist kehahoiakut ja ökonoomset liikumist)

- 30 min pikkused individuaaltunnid

Pikaajalisem koolitus (1 x nädalas 6 nädala pikkune periood. 10 osalejat)

 - 1,5 h sissejuhatus ja põhiteadmised Alexanderi tehnikast (tehnika ajalugu ja teaduslik-teoreetiline osa)

- tulen töökohta iganädalaselt ise kohale, viin läbi 1 h grupitöötoa

(Lõdvestus- ja hingamisharjutused, mis leevendavad ärevust ja stressi. Praktilised harjutused, kuidas hoida meelerahu, arendada teadvelolekut, keskendumisvõimet ja tähelepanu. Keha- ja ruumitunnetuse harjutused, mis leevendavad lihaspingeid ja kroonilist valu. Harjutused, mis aitavad leida ergonoomilist kehahoiakut ja ökonoomset liikumist)

- 30 min individuaaltunnid 

KUI PALJU KOOLITUS MAKSAB?

Koolituse maksumus kujuneb vastavalt formaadile (osalejate arv, koolituse maht).

MILLINE KOOLITUSE FORMAAT MINU MEESKONNALE SOBIB?

Kirjuta mulle:

1. Meeskonna suurus

2. Eriala

3. Põhilised murekohad (nt stress, ärevus, sundasendid, lihaspinged, valu vm)

Email again:

KUIDAS ALEXANDERI TEHNIKA TOIMIB?

Alexanderi tehnika koosneb paljudest erinevatest komponentidest, mis on omavahel tihedalt integreerunud.

TEADLIKUD PAUSID JA KOHALOLUS OLEMINE

Kohalolu on üks väga ülekasutatud sõna tänapäeva maailmas. Ometi on just oskus olla päriselt kohal see, mida tänapäeva inimene peab teadlikult õppima. Meie elu on kiire, stressirikas ning ülestimuleeritud. Oleme oma tähelepanuga kas minevikus (mis oleks võinud teisiti olla?) või siis tulevikus (mis ma pean veel tegema?), kuid mitte käesolevas hetkes. Me oleme oma peas, mitte oma kehas. Õnneks saab kohalolu oskust arendada ning kõige lihtsam on seda teha õppides võtma tegevuses olles teadlikke pause.

KEHA- JA RUUMITUNNETUSE HARJUTUSED

Koolitusel teeme lihtsaid, voolavaid ja aeglasi liikumisi. Tähelepanu juhtimise harjutused õpetavad reguleerima  närvisüsteemi ning aktiviseerima "puhka-seedi-taastu" olekut. Puhkeolekus hakkab keha iseennast tervendama ja taastama. Leevenduvad valu, pinged ja ärevus ning keha ja meel kogevad rahu, lõõgastust, kohalolu, maandatust, pehmust, kergust ja ärksust. 

HINNANGUVABA VAATLUS JA AKTSEPTEERIMINE

Aeglane liigutuste tempo annab võimaluse enesevaatluseks (mõtted, emotsionaalsed reaktsioonid, kehahoiak ja liigutuste kvaliteet). Teadlik muutus algab hetkest, kui saame tuttavamaks oma harjumustega ja aktsepteerime seda, mis on.

ÜMBERÕPE VANADEST HARJUMUSTEST

Läbi harjumuste loome me oma tulevikku. Alexanderi tehnika annab tööriistakasti, et luua sügavat, teadlikku muutust oma mõttemustrites, emotsionaalsetes reageeringutes ja kehakasutuses, mis on paljude vaimsete ja füüsiliste probleemide põhjusteks. Eesmärk on seega saada teadlikuks takistuseks muutunud mõtetest ja emotsionaalsetest reageeringutest ja märgata nende avaldumist kehas. Seejärel saab hakata neid harjumusi samm sammult muutma. 

Alexanderi tehnika suunab uurima : 

"Mis triggerite (mõtted, olukorrad) peale ja kuidas ma reageerin?" 

"Kuidas see reaktsioon avaldub kehas (hääle kvaliteet, hingamine, pinged, keha koordinatsioon ja tasakaal)?" 

NÄRVISÜSTEEMI REGULATSIOON

Alexanderi tehnika pikaajalisel praktiseerimisel tekib oskus hinnata, mis seisundis närvisüsteem parasjagu on - kas puhkeseisundis, tardumises või stressireaktsioonis. Areneb oskus oma närvisüsteemi seisundit muuta ja- või selles püsida - mobiilsusest lõõgastusse ja vastupidi.

KOOLITUSEL OSALENUTE MÕTTED KOOLITUSEST

"Lõpuks ometi üks praktiline koolitus, mis on uudne, inspireeriv ja reaalselt abistav!!! " 

"Kahe päeva jooksul tekkis suur usaldus jagada oma kogemusi ja mõtteid. Mind julgustas, et ka teistel olid samad probleemid, kui minul."

“Hanna-Liisi kursusel osalemine lähendas meie õpetajaid omavahel veelgi. Imeline kogemus! Ühises energias lõõgastused liitsid meid ühiseks energiaringiks, kus energeetilist toetust said kõik, kes seda vajasid. Arvan, et ületati ka mingeid valehäbisid ja hirme. Individuaaltundide jälgimine teiste poolt tekitas väga suure usalduse ja avatuse efekti. Inimesed jagasid enda nõrkusi ja peidus olevaid külgi teistega. Väga rõõmustan, et ka mehed tegid kõik tegevused kaasa ja ei alahinnanud lõõgastustehnikaid.”

"Kursuse juures meeldis selle praktilisus. Juba esimese päeva lõpuks sain õpitud nippe kasutada. Eriti väärtuslikuks pean võtteid, mis aitavad ärevust maandada.


"Väga huvitav ja õnnestunud oli teoreetilise tausta ja praktika sidumine."

“Tajusin täpsemalt, mis emotsioonid ja tunded kus kohas kehas asusid. Sain suure lõdvestustasandi, mida ei ole ammu kogenud."  

"Arvestades seda, kui valusad olid mu kael ja õlad ainult paar päeva varem, siis juba laupäevaõhtune kergus kehas oli üllatav."